Aanmelden

Naast de jaarlijkse contributie en incidentele bijdragen voor programmaonderdelen, verwachten we vooral een actieve inbreng van onze leden. Dat wil onder meer zeggen dat je zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten bent, dat je bereid bent om eens in de zoveel tijd een bijeenkomst te organiseren en ook dat je je expertise beschikbaar stelt in de vorm van (bijvoorbeeld) een lezing of een workshop. In het algemeen hopen we dat je actief en constructief-kritisch meedenkt en meepraat over de gang van zaken bij het NVO.

Wil je vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen?
Neem contact op met onze Secretaris Sandra de Klein via het contactformulier in.

Wil je lid worden?
Vul het inschrijfformulier in en stuur het ondertekend op.